Sertifikati

Fabrika maziva a.d. proizvodi konkurentne proizvode na tržištu koji u potpunosti zadovoljavaju zahteve krajnjih korisnika i veoma često su iznad njihovih očekivanja. Strategiju i ciljeve FAM ostvaruje uspostavljenjem, primenom, održavanjem i stalnim unapređenjem sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008.

Strateško opredeljenje menadžmenta FAM-a je liderska uloga u očuvanju životne sredine. U tom cilju uspostavljen je i funkcioniše sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2004 (SRPS ISO 14001:2005). Pozitivan uticaj na očuvanju životne sredine FAM definiše kao poslovno pitanje kome će posvećivati posebnu pažnju prilikom obavljanja svojih aktivnosti. Takođe, razmatra mišljenja i sugestije zainteresovanih strana i preduzima mere u cilju unapređenja životne sredine.

Sertifikati:

NSF sertifikat (www.nsf.org)

VDA QMC sertifikat za AdBlue® proizvodnju i distribuciju
(www.vda-qmc.de)

Odobrenja: