Fabrika Maziva FAM A.D. Kruševac poziva akcionare

29.11.2018.

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/11, 99/11, 83/2014-5/2015 i 44/2018), člana 65 Zakona o tržištutu kapitala (Sl. glasnik RS br.36/2011) Nadzorni odbor FAM AD Kruševac dana 29.11.2018. godine, Akcionarima Akcionarskog društva FABRIKE MAZIVA FAM KRUŠEVAC upućuje POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE.

Sednica će se održati 24.12.2018. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Akcionarskog društva FABRIKA MAZIVA FAM KRUŠEVAC u Kruševcu, Jug Bogdanova br.42.

Sva potrebna dokumenta možete preuzeti ovde


Ostale vesti