Specifikacije

ISO 6743-7, L-MHE; ISO/TS 12927

PRES IPL S

Neaktivno neemulgirajuće ulje za hlađenje i podmazivanje kod operacija hladnog matriciranog kovanja pozicija iz više operacija na višestepenim presama sa 100 otkivaka u minuti.

Viskoznost na 40 °C (mm²/s)40
Gustina na 15 ºC (g/mL)0,910
Tačka paljenja (°C)min 180
Pakovanje20L 180 kg

Odaberite proizvod