Спецификации

DIN 51 502:KPF 000K-30; ISO L-X CCEB 000

FOR 000 MSF

Основа
Класс NLGI000
Температура каплепадения (ºC)150
Сила сварки N> 5000
Upakovka0,4kg 0,8kg 4kg 20kg 180kg

Выберите продукт