Спецификации

DIN 51 502:KP 2N-30; ISO L-X CDHB 2; SKF LGWA 2

FORPLEX 2 EP

Основа
Класс NLGI2
Температура каплепадения (ºC)250
Сила сварки N8000
Upakovka0,8kg 4kg 20kg 180kg

Выберите продукт