Спецификации

DIN 51 502:KP 1N-30; ISO L-X CDIB 1

FAMALPLEX 1 EP

Основа
Класс NLGI1
Температура каплепадения (ºC)230
Сила сварки N3150
Upakovka0,8kg 20kg 180kg

Выберите продукт