Specifikacije

AFNOR NF E 48 603 HV; AIST (US Steel) 126, 127, 136; ASTM D 6158 HV; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; DIN 51524/3 (HVLP); EATON BROCHURE 03-401-2010; Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S; ISO 11158 HV; ISO 6743-4; ISO L-HV; MAG IAS P-68 (VG 32)

HIDO HV 32

Vrhunska hidraulična ulja mineralne osnove sa aditivima protiv habanja i korozije. Primenjuju se kao fluidi za prenos snage i kretanja u svim hidrauličnim sistema pri normalnim radnim temperaturama. Vrši podmazivanje pokretnih elemenata: krilnih, aksijalnih, klipnih i zupčastih pumpi. Ne utiče negativno na delove od obojenih metala, ne vrši razaranje, rastvaranje i bubrenje uobičajenih zaptivnih materijala od gume i plastike. Primenjuju se i za podmazivanje malih i slabo opterećenih zatvorenih zupčastih prenosnika.

Viskoznost na 40 °C (mm²/s)32
Viskoznost na 100 °C (mm²/s)6.5
Tačka paljenja (°C)185
Tačka tečenja (°C)-33
Pakovanje5L 10L 20L 60L 180kg

Odaberite proizvod