Specifikacije

AFNOR NF E 48 603 HM; DIN 51506 VD-L; DIN 51524/2 (HLP); Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S; ISO 6743-3A; ISO L-DAB/DAG

FAMKOMPROL V 46

Visoko kvalitetna ulja za vazdušne kompresore proizvedena od solvent neutralnih mineralnih ulja, veoma malog koksnog ostatka, uz dodatak bespepelnih aditiva. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom području temperatura, opterećenja i brzina. Pri primeni proveriti u uputstvu proizvođača kompresora, preporučenu odgovarajuću gradaciju.

Viskoznost na 40 °C (mm²/s)46
Viskoznost na 100 °C (mm²/s)6.9
Tačka paljenja (°C)210
Tačka tečenja (°C)-21
Pakovanje1L 5L 20L 180kg

Odaberite proizvod